amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas

H. - art is to H.

Hendrik Avercamp

winterlandschap met schaatsers Amsterdam, 27 januari 1585 - Kampen, 1634

Helen Kaiser
https://soundcloud.com/helenkaisermusic

Lien Hüwels

Revision to an error - Lien Hüwels

Lien Hüwels
Revision to an error
Chinese ink on ink jet print paper [framed]
35,8 x 27 cm, 2016

Lien Hüwels
Revision to an error
Silkscreen on paper
32,6 x 23,9 cm & 47,2 x 32,6 cm, 2016
Edition of 33


head by erwin nas

Sancti tui, Domine,
florebunt sicut lilium, alleluia :
et sicut odor balsami erunt ante te, alleluia.

Sancti tui + Psalm 113 [112]

Uw heiligen zullen bloeien
als lelies, alleluia,
en zoals balsemgeur zullen
ze voor U zijn.

bron : tekstboek cd »Gregoriaanse vespers«,
Norbertijnerabdij Averbode


substance by erwin nas

Psalm 113 [112] Laudate, Pueri.

1 Alleluia,
  looft, díenaars van de
  lóoft de náam van de ÉNE !

2 Zij de naam van de ÉNE gezégend,
  van nú
  en tót in éeuwigheid !

3 Van waar de zon ópdaagt
     tot waar hij áankomt
  zij geloofd
  de náam van de ÉNE.

4 Boven alle volkeren is verhéven de ÉNE,
  boven de hémelén zijn glórie.

5 Wie is als de ÉNE, onze Gód ?-
  die zijn zétel zét in den hóge,

6 die diep zich néerbuigt om te zien,-
  in de hémelen en óp de áarde !

7 Een geringe doet hij ópstaan uit het stóf,
  een arme verhéft hij
  úit het slíjk;

8 doet hem zételen met voornámen,
  met de
  voornámen van zijn geméenschap !

9 Een vrouw onvruchtbaar voor een huis
     geeft híj een zétel :
  een verheugde moeder van zónen !
  Alléluía !

bron : Naardense Bijbel, blz 926


hardy - horse -
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018