amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas

Gedenkboek 1940-1945

van de katholieke academische gemeenschap

Samengesteld en uitgegeven in opdracht van de Unie van katholieke Studenten-vereenigingen in Nederland.

Gedenkboek 1940-1945

redactie :
A.L.M. Arnolds, ec. drs.
H.A. Jansen, cand. c.i.
Mr. A.Th. Mertens
Christine M.A. Peeters, secretaresse
Gedrukt bij de N.V. De Leidsche Courant, Papengracht 32, leiden - 1947

»Dan zal de herinnering aan hen, die heengingen uit onze kring, ook al heeft men ze niet persoonlijk of van nabij gekend, niet licht vervagen, en hun nagedachtenis zal zijn een blijvend vermaan aan ons allen, die de verschrikkingen van de tweede wereldoorlog hebben overleefd.« - de redactie

Met de ootmoedige bede, dat Hij, Die het al regeert, Uwe majesteit zegene, bieden wij u dit getuignis van onze eerbied, onza dankbaarheid, onze trouw en aanhankelijkheid. - M.J.H. Cobbenhagen

000 Inhoud
003 Voorwoord - redactie
005 Majesteit - M.J.H. Cobbenhagen
009 In bezettingstijd - J. van Heugten S.J. Uniemoderator
014 Sequentie der verrijzenis - Anton van Duinkerken, Paschen 1943
017 Mgr. prof. P.G. Groenen - Hans Jungerhans
023 Father dr. A. Ahaus - Bernard Delfgaauw
025 Prof. mr dr R.H. W. Regout S.J. - J. Cals
028 Dr J. Sassen O.P. - Th. van Meerwijk
051 Prof. dr. Titus Brandsma O. Carm. - M.M.J. Smits van Waesberghe S.J.
034 Allerzielen - Paul Franck, November 1941
072 Dr H.W.E. Moller - Rud. C.M. Dekkers
080 Aan de gesneuvelden - Anton van Duinkerken
128 Gesprek met broeder dood - Jansen van Delft
129 Praesidiaats-verslag October 1940-Maart 1942 - L.B.J. Stuyt
133 Praesidiaats-verslag Maart 1942-November 1945 - Jacq. Begheyn
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018