amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

top 3 Moord & Doodslag

1.

Goede dochter - Karin Slaughter

Goede dochter - Karin Slaughter

2.

Achter gesloten deuren - B.A. Paris

Achter gesloten deuren - B.A. Paris

3.

De dorst - Jo Nesbo

De dorst - Jo Nesbo

moord

moord dood, vooral een gewelddagige ~ Latijn mors [de dood], Oud-Kerk-Slavisch mreti [sterven], doodslag met voorbedachten rade ; een moord plegen, begaan ; er is een moord geschied ; moord is nu eenmaal een sociale vaardigheid waarin je in je jeugd niet onderwezen wordt {Van Zomeren] ;

daar komt moord en doodslag van = daar komt de grootste ruzie van ; hij weet van de moord = hij is op de hoogte, de zaak, of het geheim is hem bekend ; 't is een moord = het is vreselijk, verschrikkelijk, het is ijselijk erg ;

ergens een moord voor doen = hevig begeren, er gebrand op zijn ; moord en brand schreeuwen = a] vervaarlijk hard schreeuwen, b] zich over een onrecht hevig beklagen ; ik wou dat je de moord stak = ik wenste dat je dood was ; steek de moord ! = val dood, stik.

bron : Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal

doodslag

doodslag 1. [in 't algemeen] het door geweldpleging doden van een persoon : [uitdrukking] daar komt moord en doodslag van, zie bij moord ; 2. [juridisch] het misdrijf van opzettelijk, zonder voorbedachte rade, iemand van het leven beroven : doodslag met voorbedachte rade is moord.

Opmerkelijk is dat de 13e druk [1999] van Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, onder het lemma moord »met voorbedachten rade« geeft en onder het lemma doodslag »met voorbedachte rade«. Typisch.
amerigo TOP 5
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018